Meten=Weten in gesprek met CropLifeNL

Meten=Weten gaat graag met iedereen in gesprek. Donderdag 1 december waren we uitgenodigd door CropLifeNL. Dat is de Dutch Crop Protection Association, die de belangen behartigt van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt, zoals BASF, BayerCrops, Syngenta, Certis en Adama. Namens Meten=Weten vertelden Joke Kolthoff en Guido Nijland het 50 koppige publiek wie we zijn en wat we doen. Meten=Weten deed ter afsluiting een oproep aan de aanwezigen:

  • Haal middelen met verdenking op gezondheidsrisico’s van de markt.
  • Houd rekening met stofeigenschappen zoals verdamping, afstand en stapeling.
  • Ondersteun een totaalverbod op de 14 vluchtige middelen.
  • Betrek het effect op natuur, water en gezondheid bij uw onderzoek.

Hoewel we het niet met elkaar eens zijn, werd er goed naar elkaar geluisterd, werden er veel vragen gesteld en dat allemaal in een vriendelijke atmosfeer.

Vergelijkbare berichten