Welke middelen gebruiken de telers?

Professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen moeten registers bijhouden van de door hen gebruikte bestrijdingsmiddelen. Europese wetgeving biedt de mogelijkheid deze registers om op te vragen. Meten=Weten heeft dit gedaan voor twee telers in Westerveld over de jaren 2017, 2018 en 2019. De Nederlandse overheden werken niet echt mee om deze gegevens openbaar te maken. Daarom is vervolgactie noodzakelijk.

Meten=Weten heeft de gegevens van twee telers over het jaar 2018 via de NVWA verkregen. Deze zijn hieronder te downloaden.

Ook al is er in de EU sprake van openbaarheid van informatie met betrekking tot spuitmiddelen van agrarische bedrijven, in de praktijk is het razend moeilijk om die informatie in handen te krijgen. Meten=Weten heeft via een verzoek bij de betrokken ministers informatie opgevraagd van de twee in Westerveld geregistreerde agrarische bedrijven die lelies en andere siergewassen telen. Dit zijn Maatschap Joling en De Middenweg Vledder BV. Deze informatie wordt momenteel gebruikt door Jelmer Buijs om een integrale rapportage te schrijven over de bestrijdingsmiddelen die wij in Drenthe hebben gevonden. Hij maakt ook een vergelijking van middelen die in Drenthe gebruikt worden en die gevonden zijn op particuliere erven en in natuurterreinen.

Gewasbeschermingsmiddelen
Besluit 20-0969

Vergelijkbare berichten