WIE ZIJN WE

Omwonenden hebben zich verenigd in Meten=Weten

De vereniging Meten=Weten komt op voor het recht van mensen, dieren en natuur op een gezonde leefomgeving zonder pesticiden. Wij zijn een burgerinitiatief dat zélf onderzoek doet naar de verspreiding van pesticiden. Met name bij bloemen als gladiolen, tulpen, lelies en pioenrozen worden heel veel pesticiden gebruikt. De lelieteelt is zelfs kampioen met een gebruik van 114 kg werkzame stof per hectare. Maar ook voedselgewassen als pootaardappelen worden flink bespoten.

Gebruik pesticiden

Eigen onderzoek

Het onderzoek van Meten=Weten laat zien dat pesticiden zich veel verder verspreiden dan de akker waarop ze gespoten worden; we vinden ze zelfs tot diep in de natuur. En dat is verontrustend: pesticiden zijn (mede)oorzaak van een dramatische afname van insecten en achteruitgang van de biodiversiteit. Lees hier meer.

Bovendien toont steeds meer onderzoek aan dat ze ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken bij mensen en vooral hele jonge kinderen. In Nederland wonen zo’n 2,2 miljoen mensen binnen 250 meter van een agrarisch perceel.

Pesticiden in babyluiers en urine omwonenden

Ook het Onderzoek Blootstelling Omwonenden van het RIVM (OBO) bewijst dat pesticiden zich veel verder verspreiden dan de bespoten akker. Ze zijn aangetroffen onder deurmatten en in huisstof van woningen tot 500 meter afstand van bollenvelden en zelfs in babyluiers en urine van omwonenden.

Het OBO toont aan dat omwonenden door verwaaiing van zand- en stofdeeltjes, verdamping, drift en inloop het hele jaar door zijn blootgesteld aan pesticiden.

Burgerwetenschap

Meten=Weten doet burgerwetenschap ook wel citizen science genoemd. Wij baseren ons op feiten, wetgeving en wetenschappelijk onderzoek. Als citizen sciencegroep werken wij samen met wetenschappers van diverse universiteiten. Wij richten ons op een overheid die economische belangen vaak zwaarder laat wegen dan volksgezondheid, natuur en biodiversiteit.  De resultaten van ons onderzoek gebruiken wij als onderbouwing bij rechtszaken, handhavingsverzoeken en overleg met overheden. Meten=Weten laat zien dat er écht een deken van pesticiden over Nederland ligt en dat het hoogste tijd is om burgers en natuur beter te beschermen.