Privacyverklaring

Privacyverklaring van vereniging Meten=Weten

U bent lid (of alleen donateur) geworden van Meten=Weten. In deze privacyverklaring leest u alles over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Communicatie rondom uw lidmaatschap

Wanneer u zich aanmeldt als lid van Meten=Weten krijgt u een lidmaatschapsnummer van de ledenadministratie. U betaalt eenmalig 5 euro en blijft automatische lid tot u weer opzegt. Dat kan met een mailtje naar ledenadministratie@metenweten.nl . Als u bent uitgeschreven worden uw gegevens direct gewist.

Uw naam, adres en emailadres worden bewaard op de computer van de ledenadministratie en uitsluitend gedeeld met de webmaster die ze gebruikt om nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten te versturen. Daarnaast heeft de financieel administrateur inzicht in uw gegevens omdat hij uw betaling moet verwerken. Verder worden ze met niemand gedeeld en heeft ook niemand inzage in uw gegevens.

U kunt desgewenst uw gegevens inzien en aanpassen. Stuur daartoe een mail aan onze ledenadministratie.

Bewaartermijn en klachten

Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag. U kunt dan een klacht indienen bij het bestuur.

Extra donaties

Indien Meten=Weten geld nodig heeft voor speciale activiteiten en/of projecten krijgt u een mail met uitleg over de activiteit en het verzoek om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Nieuwsbrieven

Leden krijgen regelmatig nieuwsbrieven met nieuws over de activiteiten van de vereniging. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onder elke nieuwsbrief. U kunt ook een mail sturen naar ledenadminstratie@metenweten.nl  met het verzoek om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

De contactgegevens van Meten = Weten vindt u elders op deze website.