Meten=Weten start rechtszaak tegen provincie Overijssel

Meten=Weten is een juridische procedure begonnen tegen de provincie Overijssel omdat de provincie eerder een handhavingsverzoek van Meten=Weten heeft afgewezen. M=W stelt dat pesticidegebruik en grondwateronttrekkingen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is. Dat betekent dat er op deze percelen uitsluitend lelieteelt kan plaatsvinden wanneer door een ‘passende beoordeling’ wetenschappelijk is aangetoond dat de teelt geen negatieve effecten op de natuur heeft. Meten=Weten verzoekt de rechtbank om de grondwateronttrekkingen te verbieden en het gebruik van pesticiden alleen toe te staan wanneer er de zekerheid is dat deze geen effect hebben op de natuur.

De uitspraak kan mogelijk grote effecten hebben op de landbouw. Zie ook artikel in Tubantia en interview met Henk Baptist.

Meten=Weten start rechtszaak tegen provincie Overijssel Klik om te Tweeten

Vergelijkbare berichten