Stop glyfosaat!

PAN Nederland, Meten=Weten, de Parkinson Vereniging en stichting Tegengif hebben bij het Ctgb bezwaar aangetekend tegen de verlenging van tien glyfosaathoudende middelen. Wij maken bezwaar tegen deze verlenging, omdat:

  1. Het Ctgb de verlenging van de tien glyfosaathoudende middelen niet op basis van recent wetenschappelijke onderzoeken heeft beoordeeld; terwijl er aanwijzingen zijn dat glyfosaat nadelige effecten op de gezondheid van mens en dier heeft;
  2. De gevolgen van glyfosaat voor de biodiversiteit en voor het ontwikkelen van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson niet zijn onderzocht; er is namelijk geen gevalideerd instrument noch een geharmoniseerde methodologie aanwezig voor de evaluatie;
  3. Glyfosaathoudende middelen een risico voor het leven zijn, het aquatisch leven in het bijzonder;
  4. Het toelatingscriterium van glyfosaat en de metaboliet AMPA de milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater overschrijdt;
  5. Ondanks dat er voldoende niet-chemische alternatieven zijn voor een volvelds behandeling van akkerbouwgewassen, bloembollen en bloemknolgewassen tegen onkruiden en de behandeling van groenbemesters, de tien middelen worden toegelaten.

Lees hier de brief

Vergelijkbare berichten