Het gaat slecht met de natuur en de waterkwaliteit

Het is dramatisch gesteld met veel Nederlandse natuurgebieden. Om aan vooraf afgesproken doelen te voldoen moeten provincies hard ingrijpen, blijkt uit de ruim zeventig adviezen die de Ecologische Autoriteit (EA) aan de provincies heeft gegeven. Niet alleen stikstof is de boosdoener, maar ook verdroging, pesticiden, slechte waterkwaliteit en te veel recreatie. Over de Natura 2000-gebieden is nog geen advies gegeven.

Lees hier artikel in NU.nl
Lees hier het persbericht van de EA
Lees hier het advies van de EA Doen wat moet én kan

De volgende crisis is al onderweg
En er komt nóg zo’n crisis aan: de watercrisis. In 2027 moeten onze rivieren, meren en sloten aan eisen voldoen die waarschijnlijk niet gehaald worden. “Dit gaat minstens zo’n impact hebben op vergunningen als stikstof”, waarschuwt de Ecologische Autoriteit een dag na de presentatie van het rapport Doen wat moet én kan. Reden voor de bezorgdheid zijn de doelen van de Kaderrichtlijn Water. In het jaar 2000 hebben alle landen van de Europese Unie (EU) daarover afspraken gemaakt met elkaar. In 2019 voldeed slechts 1 procent van ons oppervlaktewater aan de Europese normen. Er wordt daarbij onder meer gekeken naar de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water. In 2027 moeten die doelen gehaald zijn.

Lees hier artikel in NU.nl

Het gaat slecht met de natuur en de waterkwaliteit Share on X

Vergelijkbare berichten