Nederlandse grutto’s hebben een ‘gifstoffen-cocktail’ in hun lever

De nationale vogel van Nederland, de grutto, is de laatste jaren flink in aantal achteruitgegaan. 

De grote afname van het aantal grutto’s in Nederland gaat gepaard met een groot verlies van hun leefgebied bestaande uit vochtige, kruidenrijke weilanden, die door de intensivering van de landbouw steeds zeldzamer worden. Bij intensivering gaat het om drainage, het planten van één of twee grassoorten en het aanbrengen van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn er nauwelijks kruiden en insecten te vinden op deze graslanden. Daarnaast verstoort maaien in het voorjaar de broedvogels. Door deze veranderingen hebben grutto’s steeds minder geschikte broedruimte.

Lees meer 

Vergelijkbare berichten