Naar een spuitvrij Drenthe

In een bomvolle Statenzaal in Assen was er op 13 maart 2024 een informatieavond over bestrijdingsmiddelen. Vertegenwoordigers van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur  (KAVB) en Meten=Weten gaven een presentatie.

Zie hier presentatie van Meten=Weten

De presentatie van Meten=Weten laat op verschillende manieren zien dat het laatste woord over bestrijdingsmiddelen nog niet gezegd is. Toch was de afsluiting van de avond hoopvol: een spuitvrij Drenthe.

Lees hier artikel van RTVDrenthe

Lees hier artikel van Dagblad van het Noorden.

Naar een spuitvrij Drenthe Share on X

Vergelijkbare berichten