Handreiking Nabuurschap gewasbescherming is klap in gezicht omwonenden

Oproep Meten=Weten: minister haal dit document uit de lucht!
De nieuwste poging van het Ministerie van LNV om de zorgen van burgers over het gebruik van pesticiden te verminderen, is de Handreiking ‘Nabuurschap gewasbescherming’. Met deze handreiking wil de minister dat boer en burger met elkaar in gesprek gaan, de zorgen delen en wederzijds begrip en respect tonen zonder afbreuk te doen aan het product van de teler.

De strekking van de handreiking Nabuurschap is een klap in het gezicht voor omwonenden, die dagelijks te maken hebben met het gebruik van pesticiden en de gevolgen daarvan. De tekst is doordesemd van een sfeer dat het allemaal wel meevalt, dat omwonenden en de sector in onderling overleg tot oplossingen moeten komen. Het sleutelwoord is communicatie. 

De handreiking is een sprong terug in de tijd en volledig achterhaald. Al in 2019 was de belangrijkste conclusie van het rapport Uitgesproken dat bewoners en telers de problemen NIET samen konden oplossen en dat DE OVERHEID AAN ZET WAS.

Daarom vragen wij minister Adema om dit document uit de lucht te halen en te werken aan serieuze oplossingen. Lees hier de brief van Meten=Weten aan de minister.

Handreiking Nabuurschap is klap in gezicht omwonenden Share on X

Vergelijkbare berichten