Naleving wetgeving gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende

Uit 500 door de NVWA uitgevoerde controles in 2022 blijkt dat ongeveer een derde van de geïnspecteerde telers zich niet houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. En dat is zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is.

Het baart de NVWA zorgen gezien de risico’s als middelen terechtkomen in het oppervlaktewater, de natuur of leefomgeving. Hierdoor kunnen direct risico’s voor mens, dier en milieu ontstaan zoals de verontreiniging van het water en de gezondheid van omwonenden en de teler zelf. Meer lezen

Beeld NVWA

Naleving wetgeving gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende Share on X

Vergelijkbare berichten