Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland

Het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten liet 87 monsters analyseren en vond 132 verschillende bestrijdingsmiddelen. Alle meetgegevens zijn verwerkt en vanuit een helikopterview met elkaar in een groter verband gebracht. De belangrijkste conclusie is: Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland. Een radicale omslag is nodig!

Na meer dan 15 jaar overlast van intensief bespoten sierteelten (met de lelieteelt als giftige uitschieter) en een er-is-niets-aan-de-handhouding van de overheid, besloten inwoners van de gemeente Westerveld (Dr) in december 2018 zelf monsters in hun leefomgeving te nemen en te laten onderzoeken op pesticiden. Dat was het begin van het burgerinitiatief Meten=Weten. Inmiddels heeft Meten=Weten 87 monsters genomen uit o.a. (moes)tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, bodem, mest, en lucht en die in diverse onafhankelijke laboratoria laten onderzoeken op aanwezigheid van pesticiden. In de monsters werden 132 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en hun metabolieten aangetroffen.

Vandaag is een rapport van Meten=Weten verschenen waarin alle meetgegevens zijn verwerkt en met elkaar in een groter verband zijn gebracht.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van Meten=Weten:

  • Er ligt écht een deken van landbouwgif over Nederland. In alle monsters zijn pesticiden aangetroffen.
  • Pesticiden verspreiden zich (veel) verder dan de akker waarop gespoten is.

Uit het onderzoek blijkt dat er drie groepen pesticiden te onderscheiden zijn: een groep die niet buiten de akker teruggevonden wordt, een groep die zich tot ongeveer 1 km van de akker verspreidt en tenslotte een groep vluchtige stoffen die tot diep in natuurgebieden is aangetroffen.

Deze ontdekking heeft vergaande consequenties en toont aan dat het huidige beleid voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen radicaal moet veranderen om mens en natuur te beschermen.

Meten=Weten roept de overheid daarom op om met kracht werk te maken van het afbouwen van het gebruik van pesticiden, toelating afhankelijk te maken van verspreiding, spuitvrije zones in een straal van 1 km rond woningen en natuur in te stellen, en onderzoek te doen naar de risico’s voor mens en natuur van chronische blootstelling aan cocktails van bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie:

– de publiekssamenvatting

– het rapport ‘Onderzoek verspreiding bestrijdingsmiddelen

Vergelijkbare berichten