College Westerveld sluit convenant met bollentelers

College Westerveld sluit convenant met bollentelers, LTO, KAVB, Agrifirm, een aantal toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en niet georganiseerde omwonenden. Op 24 februari zal wethouder de Haas namens het college de

Een paar punten daaruit:

• “Agrariërs respecteren een spuitvrije zone van 20 meter vanaf de gevel van een woning, kinderdagverblijf, verzorgingshuis en scholen en recreatieterreinen. In goed overleg zijn in individuele gevallen maatwerkoplossingen mogelijk.”

• “Gemeente Westerveld kan indien ongewenst gedrag door derden wordt gesignaleerd, dat zich richt tegen agrariërs en hun werknemers, bij uit het uitvoeren van de voor de teelt noodzakelijke werkzaamheden middels de bevoegdheid van de burgemeester er toe over gaan hier tegen op te treden. Hierbij gebruik makend van de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op handhaving van de openbare orde.”

Lees hier het convenant.

Vergelijkbare berichten