Vragen aan minister over stijging afzet pesticiden

Meten=Weten schreef een brief aan de minister van LNV met enkele vragen:

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen (in kilo’s werkzame stof) is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.

Meten=Weten keek naar de ontwikkeling 2010 en 2020 op detailniveau voor een aantal specifieke stoffen. En dan blijkt dat er in 10 jaar niet minder maar meer middelen verkocht zijn. We vonden een paar absolute stijgers, zoals de hormoonverstorende stof difenoconazool, 2010: 6.695 kg tegen 2020: 141.259 kg. We stellen daarover vragen aan de minister. Lees hier de brief.

Vergelijkbare berichten