Oorkonde Partij voor de Dieren voor Meten=Weten

Op 10 november 2023 overhandigde Ines Kostić, de nummer 2 van de lijst van de Partij voor de Dieren, een oorkonde van mededogen aan Meten=Weten. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in Dwingelderheem op Boterveen.
Niet alleen de kerngroep van Meten=Weten was aanwezig, ook vertegenwoordigers van omwonenden, PAN- Nederland en de stichting Bollenboos gaven acte de presence.

Uiteraard is Meten=Weten superblij met deze oorkonde die we vooral zien als waardering voor ons doorzettingsvermogen. Het toeval wil dat Meten=Weten deze week ook precies 5 jaar bestaat dus we vierden ook ons eerste jubileum. Op 14 november 2018 was de eerste enigszins chaotische bijeenkomst waar zo’n twintig Westerveldse burgers besloten om zelf te gaan meten. Inmiddels is Meten=Weten een vereniging met meer dan 1200 leden.

Kwart eeuw Bollenverzet
Meten=Weten voorzitter Rob Chrispijn nam de oorkonde in ontvangst. Hij benadrukte in een korte speech dat het onbegrijpelijk is, dat de overheid niet opkomt voor de gezondheid van haar burgers en iedere keer weer economische belangen prevaleert boven gezondheid. Rob Chrispijn: “Meten=Weten is niet zomaar ontstaan, er is al bijna een kwart eeuw bollenverzet in Westerveld. We staan op de schouders van Bollenboos en door Meten=Weten zijn weer nieuwe bewonersgroepen ontstaan.”
Bollenboos voorzitter Wim van Dalen blikte kort terug op het begin van het verzet en de oprichting van Bollenboos. Ook toen al stond de Partij voor de Dieren pal achter de omwonenden. Er werd stilgestaan bij het overlijden van Rodina Fournell, een van de oprichters en voorvechters van Bollenboos, die in 2021 veel te jong overleden is.  Ook enkele omwonenden hadden het woord.

Het was goed om te voelen dat er zoveel verbinding en saamhorigheid is tussen de verschillende mensen en groepen.  

Oorkonde Partij voor de Dieren voor Meten=Weten Share on X

Vergelijkbare berichten