Meten=Weten wil per direct verbod op landbouwgif naast school

Diever – 27 oktober 2021 Meten=Weten wil dat de gemeente Westerveld per direct het gebruik van bestrijdingsmiddelen verbiedt op een pioenrozenakker aan de rand van Diever.

Het betreffende perceel ligt op 30 meter afstand van een basisschool, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang en in de onmiddellijke nabijheid van een woonwijk, sportvelden en een middelbare school. Tussen het pioenrozenveld en het schoolplein met speeltoestellen en een zandbak voor peuters en kleuters ligt een smalle strook grond waar buurtbewoners binnenkort hun eigen biologische buurtboomgaard gaan aanleggen met subsidie van de gemeente.

Meten=Weten baseert haar eis op Europese wetgeving. Volgens EU-richtlijnen kan het gebruik van pesticiden gevaarlijk zijn bij openbare parken, sport- en recreatieterreinen, schoolterreinen en speelplaatsen voor kinderen omdat juist daar een groot risico bestaat van blootstelling. In dergelijke gebieden moet het gebruik van pesticiden tot een minimum worden beperkt of worden verboden.

De intensieve teelt van pioenrozen waarbij veel pesticiden worden gebruikt levert op deze kwetsbare plek in Diever gevaar op voor de volksgezondheid, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, en moet als een overtreding worden gezien. Volgens Meten=Weten is de gemeente Westerveld als bevoegd gezag dan ook verplicht een eind aan deze overtreding te maken door aan de betreffende teler aan te geven dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen de volksgezondheid in gevaar brengt en derhalve is verboden.

Lees hier het handhavingsverzoek in de bijlage.

Vergelijkbare berichten