Kiezen voor de Kracht van Drenthe

De Provinciale Statenverkiezing en de Waterschappen op 15 maart a.s. kunnen voor Drenthe een belangrijk omslagpunt betekenen, voor een beleid waarbij tijdens de politieke besluitvorming meer rekening wordt gehouden met de natuur. Onze keuzes van nu zijn bepalend voor de toekomst en toekomstige generaties van Drenthe.

Een week voor de verkiezingen kunnen alle mensen met een hart voor de natuur hierover van gedachten wisselen in Grolloo. Op dinsdagavond 7 maart is er van 19.30-21.30 uur in Café-Restaurant Hofsteenge (Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo) een Provinciaal Verkiezingsdebat met als thema: Kiezen voor de Kracht van Drenthe.

Klik hier om u aan te melden

Kiezen voor de Kracht van Drenthe is een initiatief van de samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties. In een pamflet ‘Investeren in de Kracht van Drenthe’ is te lezen hoe we in Drenthe voor grote maatschappelijke opgaven staan, wat betreft duurzaamheid en inrichting van onze samenleving.

Het rijtje aandachtspunten zal de meesten bekend voorkomen: milieuproblematiek, verduurzaming landbouw, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen. De problemen die daarbij spelen, zullen we gezamenlijk moeten oplossen. Daartoe stelt de regering via een zogenaamd Transitiefonds per provincie een budget beschikbaar van miljarden euro’s. Hoe kan dit geld het meest effectief worden ingezet om de knelpunten op het gebied van duurzaamheid, landinrichting en energietransitie op te lossen?

Kiezen voor de Kracht van Drenthe Klik om te Tweeten

Vergelijkbare berichten