Geen lelieteelt op perceel naast woonwijk en scholen/sportcomplex Diever

Tot ieders verrassing deelde wethouder Masselink (VVD) gisteravond aan het begin van de politieke avond mee dat er geen lelieteelt komt op het perceel naast de basisschool in Diever. Daarmee was de angel uit het lopende conflict en werd het door Progressief Westerveld en PvdA aangekondigde interpellatiedebat overbodig.
Omwonenden en ouders, die een kort geding hebben aangespannen, zijn opgelucht.

Ook Meten=Weten is verheugd dat er geen lelies geteeld gaan worden. Het acute gevaar van deze teelt op deze specifieke locatie is weliswaar afgewend, maar een echte oplossing voor het probleem is op de lange baan geschoven. Overal kunnen nog steeds percelen met lelies en andere sierteelten oppoppen. Ook naast scholen, woningen en natuurgebieden. 

Meten=Weten is van mening dat nu daadwerkelijk overleg tussen overheden en burgers tot stand moet komen. Dat overleg moet gaan over wat er met de huidige kennis en uitgangspunten van voorzorg (zie Omgevingswet) nog wel kan. Niet alles kan overal! Dat kan betekenen dat per teelt met het daaraan verbonden pesticidengebruik,  go en no-go gebieden kunnen worden aangewezen. 

Lees hier artikel RTVDrenthe

Progressief Westerveld:  “Het grote debat over de sierteelt moet nog steeds gevoerd worden.“ Lees hier het commentaar van fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen.

Vergelijkbare berichten