Bestuurlijke laksheid maakt een schimmelinfectie dodelijk

Bestuurlijke laksheid maakt een schimmelinfectie dodelijk

Afdekplicht bollenafval komt te vervallen Al meer dan 20 jaar is bekend dat in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen (azolen) oorzaak zijn van een toenemende resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus. Twee jaar geleden kwam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) daarom met een protocol hoe om te gaan met composthopen in…