Nederlandse grutto’s hebben een ‘gifstoffen-cocktail’ in hun lever

Nederlandse grutto’s hebben een ‘gifstoffen-cocktail’ in hun lever

De nationale vogel van Nederland, de grutto, is de laatste jaren flink in aantal achteruitgegaan.  De grote afname van het aantal grutto’s in Nederland gaat gepaard met een groot verlies van hun leefgebied bestaande uit vochtige, kruidenrijke weilanden, die door de intensivering van de landbouw steeds zeldzamer worden. Bij intensivering gaat het om drainage, het…