Klijnsma wil ministerie vragen om verbod deel landbouwgif

Klijnsma wil ministerie vragen om verbod deel landbouwgif

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma adviseert om een lijst van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de bollen- en lelieteelt op te stellen en het ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) te vragen deze middelen met prioriteit te verbieden. Maar haar eigen college van Gedeputeerde Staten (GS) neemt dat advies niet direct over.