Pesticidenmelder

Maak je je ook zorgen over het gebruik van pesticiden? Wordt er (te) dicht bij je huis gespoten? Met harde wind zodat het in je tuin komt? Moet je halsoverkop met kinderen, huisdieren en wasgoed naar binnen rennen? Krijg je lichamelijke klachten tijdens of na het spuiten? 

Of wandel/fiets je ergens in het buitengebied en bevind je je opeens in een nevel van landbouwgif dat over een naastgelegen perceel wordt gespoten? Je bent niet alleen. Veel bewoners (en bezoekers) in het buitengebied ervaren overlast van pesticiden. Een klacht indienen helpt niet, overheden zijn doof voor de zorgen van hun burgers. 

Tijd dus om zelf pesticiden op de kaart te zetten!

Let wel! Met deze actie richten wij ons niet tegen boeren, zij houden zich meestal aan de regels. Meten=Weten richt zich op de overheid, die haar burgers met betere wetgeving moet beschermen. 

Wat is het probleem?

Bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid en gezondheid van mensen op het platteland. En niet alleen voor de mensen, ook het bodemleven wordt vernietigd, de insectenstand gaat hard achteruit, boerenlandvogels leggen het loodje, het grond- en oppervlaktewater vervuilt. 

Waarom melden?

Wie overlast ervaart van pesticiden kan bijna nergens terecht. In de gemeente Westerveld (de geboortegrond van Meten=Weten) is bijvoorbeeld het lelie-meldpunt van de website gehaald met als argument dat de gemeente daar geen rol in speelt. De burger moet zich wenden tot de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Wie de overlast echter meldt bij de NVWA krijgt doorgaans nul op het rekest. Met als argument: er is onvoldoende bewijs, de boer staat wettelijk in z’n recht of de melding voldoet niet aan de vereiste procedures. 

Met de pesticiden-overlast-melder kunnen we de omvang van de overlast inzichtelijk maken. 

Hoe vaak kun je melden?

Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te beginnen. Je doet een melding wanneer je echt overlast ervaart. Misschien is dat maar eenmalig, maar mogelijk woon je naast een perceel waar wekelijks gespoten wordt. Dan kun je iedere keer dat je overlast ervaart een nieuwe melding doen. 

Wie kunnen melden?

Iedereen in Nederland die in het buitengebied woont of recreëert en overlast ervaart kan dat melden.

Wat is het doel?

Meten=Weten wil dat het gebruik van pesticiden drastisch wordt verminderd en dat er bij intensieve teelten robuuste spuitvrije zones komen rond woningen en kwetsbare gebieden. Door overlast op de kaart te zetten kunnen we overheden inzicht geven in de omvang ervan. Zie voor uitgebreid info deze website en bij de ‘Veel gestelde vragen‘ op deze website. . 

Uitleg hoe en wat je kan melden

Met de pesticiden-overlast-melder kun je overlast die je ervaart van het spuiten met landbouwgif melden en op een “Pesticiden-overlastkaart” bekijken. We gebruiken jouw locatie op dat moment, zodat we weten waar de overlast is. De melding is volstrekt anoniem en je identiteit en adres zijn niet af te leiden uit de melding. Zie privacy en tips. 

Je kunt delen van de kaart kopiëren en gebruiken in je contact met de overheid en overheidsinstellingen. Met de pesticiden-overlast melder kun je overlast die je ervaart van het spuiten met landbouwgif melden en op een “Pesticiden-overlastkaart” bekijken. Je kunt delen van de kaart kopiëren en gebruiken in je contact met de overheid en overheidsinstellingen.

1. Hoe sterk ervaar je de overlast?
enigszins – erg – ondraaglijk

2. Welke overlast ervaar je?

  • Ik krijg fysieke klachten.  Bijvoorbeeld: hoofdpijn, misselijk,  benauwd, duizelig, hartritmestoornissen, een vieze smaak in je mond, etc., veroorzaakt door de pesticiden.
  • Ik voel mij bedreigd in mijn persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld omdat het gif je tuin inwaait; omdat er geen of onvoldoende afstand wordt gehouden tot je erfgrens/ huisdieren/vee;  je voelt je buitenshuis niet meer veilig en je voelt je gedwongen om naar binnen te gaan. Dit kan ook gelden voor mensen die verblijven op een camping.
  • Het stinkt. Je ruikt een onaangename/chemische lucht

3. Welk gewas wordt bespoten?

  • Sierteelt 
    Daar verstaan we  alle gewassen onder die niet gebruikt worden voor menselijke of dierlijke consumptie. Bijvoorbeeld: lelies, tulpen, gladiolen, pioenrozen en andere bloemen. Ook kerstbomen vallen daaronder.
  • Voedsel/veevoeder gewas
    Mais, granen, aardappelen, suikerbieten, etc. etc. 
  • Onbekend

Hoe gebruik je de pesticiden-overlast-melder?
Je kunt de pesticiden-melder gebruiken zonder downloaden op alle soorten smartphones, iPhones en pc’s en is hierboven te vinden als www.pesticidenoverlast.nl. Maak een bookmark of nog beter: zet deze link op het scherm van je smartphone zodat je hem altijd bij de hand hebt!