Meten=Weten stuurt brandbrief naar GGD over lelies bij basisschool

Onlangs maakte een lelieteler uit Vledder bekend dat hij lelies gaat telen op een perceel op 40 meter van een basisschool en peuterspeelzaal in Diever. Bij het telen van lelies worden de meeste pesticiden gebruikt van alle teelten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat pesticiden zich veel verder verspreiden dan de bespoten akker. Zij kunnen grote gezondheidsschade veroorzaken met name bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. In de nieuwe Omgevingswet is de specifieke zorgplicht opgenomen voor de initiatiefnemer. Wanneer men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor milieu en/of omwonenden, moet deze maatregelen treffen om die gevolgen te voorkomen of de actie niet uitvoeren. Daar is de initiatiefnemer per brief van op de hoogte gesteld.

Het bevoegd gezag moet controleren.
Daarom stuurden we een brief naar de GGD met het verzoek het bevoegd gezag (gemeente Westerveld) te adviseren hoe kan worden voldaan aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)  

De GGD heeft immers in zijn missie staan: 
“ Wij streven naar een Nederland waarin iedereen zich gezond voelt. Waar iedereen in staat is om gezond te leven. Waar iedereen zich kan ontplooien in een gezonde en veilige fysieke en sociale leefomgeving. Van vóór de geboorte tot aan de dood. In reguliere tijden en in crisissituaties. Voor gezonde mensen en voor mensen met een ziekte of beperking. En omdat niet iedereen dezelfde kansen heeft op een gezond leven, hebben wij bijzondere aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving.”

Lees hier de brief aan de GGD Drenthe

Meten=Weten stuurt brandbrief naar GGD over lelies bij basisschool Share on X

Vergelijkbare berichten