Stop glyfosaat!

Stop glyfosaat!

Binnenkort wordt er in de Europese Unie gestemd over de verlenging van het gebruik van glyfosaat voor weer vijftien jaar. Glyfosaat is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland om onkruid aan te pakken. Deze herbicide is omstreden. Er zijn indicaties van kanker, neurotoxiciteit, impact op het microbioom, bodemgezondheid, bijen en ecosystemen. Onlangs onthulde…

Burgers zijn niet de oorzaak van polarisatie rond de lelieteelt

Burgers zijn niet de oorzaak van polarisatie rond de lelieteelt

Opinie Meten=Weten in DvhNOp 18 juli verscheen een opinie van Meten=Weten in het DvhN. Na meer dan 20 jaar praten in dialogen, aan gesprekstafels en rondetafels, al dan niet met mediation, is er niets veranderd. De bollenteelt groeide door en is de laatste twintig jaar verviervoudigd. Als je decennia lang moet communiceren over onoverbrugbare belangentegenstellingen…

Bestuurlijke laksheid maakt een schimmelinfectie dodelijk

Bestuurlijke laksheid maakt een schimmelinfectie dodelijk

Afdekplicht bollenafval komt te vervallen Al meer dan 20 jaar is bekend dat in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen (azolen) oorzaak zijn van een toenemende resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus. Twee jaar geleden kwam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) daarom met een protocol hoe om te gaan met composthopen in…

Nederlandse grutto’s hebben een ‘gifstoffen-cocktail’ in hun lever

Nederlandse grutto’s hebben een ‘gifstoffen-cocktail’ in hun lever

De nationale vogel van Nederland, de grutto, is de laatste jaren flink in aantal achteruitgegaan.  De grote afname van het aantal grutto’s in Nederland gaat gepaard met een groot verlies van hun leefgebied bestaande uit vochtige, kruidenrijke weilanden, die door de intensivering van de landbouw steeds zeldzamer worden. Bij intensivering gaat het om drainage, het…

Burgers stappen naar de rechter

Burgers stappen naar de rechter

Foto’s Patrick Jansen Zaterdag 1 april organiseerde Mooi Wageningen en de WUR een symposium over burgerparticipatie. De vraag stond daarbij centraal of en hoe we de gang naar de rechter om de natuur te beschermen kunnen voorkomen. De conclusie aan het eind van het symposium was: Nee! Het zijn helaas de burgers die de overheid…

De prijs van bestrijdingsmiddelen: omwonenden voelen zich een proefkonijn

De prijs van bestrijdingsmiddelen: omwonenden voelen zich een proefkonijn

Zondag 26 maart kwam het onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) met  een aflevering over bestrijdingsmiddelen. Ook Meten=Weten komt aan het woord (vanaf 17.30 minuut) Bestrijdingsmiddelen zijn overal. In de lucht, in de bodem, op onze groenten en fruit. Mensen die naast een akker wonen maken zich grote zorgen over hoe de middelen zich verzamelen in hun huis…